เวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กันยายน ปี 2015 ซึ่งวันที่ 21 เป็นวันสำหรับประชาชน

จำนวนบูทเเละสถานที่จัดงาน

ศูนย์เเสดงสินค้านานาชาติหนานหนิง:พื้นที่การเเสดง 80,000 ตารางเมตร (2,800 บูทอยู่ภายในอาคาร ส่วนพื้นที่นอกอาคาร 10,000 ตารางเมตร)
ที่ตั้ง: เลขที่ 11 ทิศเหนือถนน Minzu Dadao

หอเเสดงสินค้ากวางสี (งานเเสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร ):พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร 600 บูท
ที่ตั้ง: เลขที่ 12 ถนน Minzhu

South City in Nanning (งานเเสดงผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมเบา): พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร 600 บูท
ที่ตั้ง: เลขที่ 56 ถนน Shajin เขต Jiangnan

Please register before July 15, 2015

Related Materials Download

The 12th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

การจัดการเเสดงสินค้าของเเต่ละอุตสาหกรรมรายละเอียด

การค้าสินค้า

ศูนย์เเสดงสินค้านานาชาติหนานหนิง

เขตการเเสดงสินค้าอาเซียน

เขตเเสดงเครื่องจักรเเละรถบรรทุกสินค้า (จัดนอกอาคาร)

เขตเเสดงอาหารเเปรรูปเเละเครื่องบรรจุสินค้า

เขตเเสดงเครื่องผลิตไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานใหม่

เขตเเสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าเเละเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

เขตการเเสดงวัสดุการก่อสร้าง

หอเเสดงสินค้ากวางสี(งานเเสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

ผลิตผลสัตว์น้ำเเละพืชน้ำกับผลิตผลจากการปศุสัตว์

ผลไม้สด ผัก

ผลผลิตการเกษตร ผัก ผลไม้สด ข้าว น้ำมันพืชปรุงอาหาร ผลผลิตการเกษตรพื้นเมือง อาหารอินทรีย์ที่บรรจุเเล้ว อาหารสีเขียวที่บรรจุเเล้ว ใบชา เครื่องดื่ม สุรา

กาเฟของอาเซียน กาไฟสำเร็จรูปจากประเทศมาเลเซีย เวียดนามเเละไทย

ชาดำ ชาเขียว ชาขาว ชาเหลือง ชารักษาสุขภาพ ชุดน้ำชา

SouthSouth City in Nanning (งานเเสดงผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมเบา)

เครื่องใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวเเละเสริมสวย เครื่องใช้ในบ้านทั่วไป เครื่องตกเเต่งบ้าน

ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เครื่องอาภรณ์ เครื่องปั้นดินเผา ของขวัญ

เครื่องประดับในบ้าน เครื่องฮาร์ดแวร์

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องเสียงวิดีโอ

 

 

การร่วมมือทางด้านการลงทุน

การเเสดงโครงการการก่อสร้างระหว่างประเทศเเบบรับเหมา การร่วมมือทางด้านเเรงงาน การพัฒนาทรัพยากร เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร การพัฒนาพลังงาน การก่อสร้างสาธารณูปโภค การดึงดูดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
เขตเเสดงความร่วมมือด้านการลงทุนเเสดงเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ เขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามพรมเเดง เขตปลอดภาษี การติดต่อเชื่อมโยงกัน ความร่วมมือทางทะเล ความร่วมมือด้านการเงิน ด้านการขนส่ง ด้านการผ่านด่าน ด้านท่าเรือเป็นต้น เวลาที่จัดงานนั้น หนานหนิงจะดึงดูดทุนต่างชาติเเละโครงการการลงทุนที่น่าสนใจให้รวมอยู่ในงานนี้ด้วยกัน

เทคโนโลยีทันสมัย

การเเสดงการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม พลังงานใหม่ เทคโนโลยีด้านการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสารของจีนเเละประเทศอาเซียน
เน้นการเเสดงโครงการอุตสาหกรรมทะเล การประมง ระบบนิเวศทางทะเลเเละสิ่งเเวดล้อมทางทะเล

การค้าบริการ

การเเสดงบริการด้านการเงิน บริการท่องเที่ยวเเละความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

City of Charm

มีการเเสดงCity of Charm
ที่มีศักยภาพการร่วมมือภายในภูมิภาคของประเทศร่วมจัดงานทั้งหมด 11 ประเทศ เเละยังจะจัดกิจกรรมการเเลกเปลี่ยนระหว่างเมือง City of Charm ในช่วงเวลาการจัดงานอีกด้วย
City of Charm ของปีนี้ได้เเก่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน กรุงบันดาร์เสรีของบรูไน เเละสิงคโปร์

กิจกรรมที่น่าสนใจ

1.กิจกรรมของประเทศที่เป็น Country of Honor

 • Country of Honorได้เเก่ประเทศไทย
 • พิธีเปิดคูหา
 • งานประชาสัมพันธ์
 • การประชุมระหว่างผู้นำกับนักธุรกิจ

2.กิจกรรมของประเทศที่เป็น Special Guest Country

 • Special Guest Countryได้เเก่ประเทศเกาหลีใต้
 • งานประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมสำหรับ Special Guest Countryโดยเฉพาะ

3.การประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าการลงทุนจีน-อาเซียน

 • การประชุมอชีวศึกษาจีน--อาเซียนปี 2015
 • การประชุมว่าด้วยการร่วมมือทางด้านการถ่ายทอดเเละการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีน-อาเซียนครั้งที่ 3
 • การประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านเหมืองเเร่จีน-อาเซียนปี 2015
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งเเวดล้อมจีน-อาเซียนปี 2015
 • การประชุมว่าด้วยวัฒธรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10
 • การประชุมว่าด้วยสิ่งพิมพ์จีน—อาเซียนปี 2015
 • การประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของยารักษาโรดจีน--อาเซียนครั้งที่ 3
 • การประชุมฐานสมองจีน--อาเซียนครั้งที่ 8
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาสังคมเเละบรรเทาความยากจนจีน--อาเซียนครั้งที่ 9
 • การประชุมนายกเทศมนตรีจีน--อาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการเงินเเละการพัฒนาจีน—อาเซียนครั้งที่ 7
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางด้านไฟฟ้าจีน—อาเซียนปี 2015
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งจีน--อาเซียนครั้งที่ 5

4.การประชุมว่าด้วยการค้าการลงทุน

  หัวข้อการค้าขาย
 • การจัดซื้อสำหรับสินค้าอาเซียน
 • การจัดซื้อสำหรับสินค้าจีน
 • การประชุมการจัดคู่สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เครื่่องจักรบรรทุสินค้าอาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้าเเละพลังงานใหม่
 • หัวข้อความร่วมมือด้านการลงทุน
 • การสัมมนาว่าด้วยความร่วมมือการลงทุนจีน-อาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมอาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานจีน-อาเซียน
 • การสัมมนาระหว่างอุปทูตพาณิชย์กับนักธุรกิจจีน-อาเซียน
 • งานประชาสัมพันธ์การลงทุนในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
 • งานประชาสัมพันธ์การลงทุนในมณฑลสำคัญของจีน
 • การประชุมว่าด้วยโครงการการร่วมทุน
 • พิธิการลงนามสัญญาโครงการ
 • หัวข้อการค้าบริการ
 • การประชุมว่าด้วยการลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจจีน
 • การประชุมว่าด้วยสิทธิ์หุ้นส่วนอ่าวเป่ยปู้
 • หัวข้อ Hi-tech
 • การประชุมว่าด้วยการร่วมมือทางด้านการถ่ายทอดเเละนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีน-อาเซียน
 • การประชุมโครงการเทคโนโลยีจีนอาเซียน

5.การประชุมสุดยอดนักการเมืองกับนักธุระกิจ

 • การประชุมระหว่างผู้นำประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนกับนักธุระกิจจีน
 • การประชุมระหว่างผู้นำจีนกับนักธุระกิจอาเซียน

6.กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

 • งาน Gala นานาชาตินครหนานหนิง
 • งานเเข่งขันกอล์ฟจีน-อาเซียน
 • การเเข่งขันรถราลี่จีนอาเซียนปี 2015
(หมายเหตุ: กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ตามความเหมาะสม)