วิธีการสมัครเข้าร่วมงาน

สำหรับผู้แสดงสินค้า (สมัครผ่านเวปไซต์หรือแฟ็กส์)

1. สมัครจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน
2. ภาคเอกชนอาเซียนสมัครผ่านหน่วยงานร่วมจัดงาน CAEXPOของตน
3. ภาคเอกชนจีนสมัครผ่านหน่วยงานพาณิชย์ตามท้องถิ่นจีน หรือองค์กรที่ได้รับการมอบหมายจากงานCAEXPO

 

1. เวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 31 กรกฎาคม ปี 2016(เวลาปิดรับสมัครของงานแสดงสินค้าเฉพาะด้าน ที่จะจัดขึ้นในช่วงงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน โปรดติดตามเวปไซต์ทางการของงาน CAEXPO หรือติดต่อสอบถามสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน CAEXPO Secretariat )

 

2.เวลาการยืนยันปิดรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม ปี 2016

หลังจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน CAEXPO Secretariat ได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าร่วมงานแล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ และจัดสรรคูหาตามข้อมูลที่ยืนยันไว้ สำนักงานเลขาธิการฯ สงวนสิทธิในการยืนยัน การเปลี่ยนแปลและการจัดสรรคูหา

 

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (สมัครผ่านเวปไซต์)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ทางการ หลักจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว ผู้เข้าร่วมงานที่ได้สิทธิเข้าร่วมจะได้รับบัตรเข้างาน การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ

ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors