อัตราค่าเข้าร่วมงาน

สถานที่จัดงาน

ประเภทคูหา

ราคา

งาน CAEXPO (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง)

คูหามาตรฐาน 9m2(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม(เริ่มต้นจาก36m2)

พื้นที่เปล่ากลางแจ้ง(เริ่มต้นจาก36m2)

1,600ดอลลาร์สหรัฐหรือ 10,000หยวน ต่อคูหา

160 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ 1,000หยวน ต่อตารางเมตร

80ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ500หยวน ต่อตารางเมตร

งานแสดงสินค้าด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall)

คูหามาตรฐาน 9m2(3×3)

พื้นที่เปล่า(เริ่มต้นจาก36m2)

800ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ/ 5,000หยวน ต่อคูหา

80ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ500หยวน ต่อตารางเมตร

งานแสดงสินค้าด้านป่าไม้จีน-อาเซียน ปี 2016 (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง)

คูหามาตรฐาน 9m2(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม(เริ่มต้นจาก36m2)

1100ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ7,000หยวน ต่อคูหา

120ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ750หยวน ต่อตารางเมตร

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศเวียดนาม) ปี 2016 (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ กรุงฮานอยอยของเวียดนาม)

รายละเอียดโปรดติดตามเวปไซต์www.caexpo.orgหลังวันที่ 15 มีนาคม ปี 2016

งานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวจีน-อาเซียน ปี 2016 (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองกุ้ยหลิน ของจีน)

รายละเอียดโปรดติดตามเวปไซต์www.cgite.com
(หมายเหตุ 1. คูหามาตรฐานประกอบด้วยป้ายพร้อมชื่อบริษัททั้งภาษาจีนและอังกฤษ /ผนัง / โต๊ะเจรจาจำนวน 1ตัว /เก้าอี้จำนวน 2 ตัว / spotlight จำนวน 2 ดวง / ปลั๊กไฟ 500W จำนวน 1 อัน / ถังขยะพลาสติก จำนวน 1 ใบ / พรมอันเรียบ 2. พื้นที่เปล่าไม่ได้รวมสิ่งของใดๆ )

ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors