สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครคูหา

ผู้สมัครคูหาสมัครตรงจากสำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน จะได้รับส่วนลด 20 % โดยต้องมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ :

1 สมัครก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม ปี 2016

2 เคยเข้าร่วมแสดงสินค้า 2 ครั้งขึ้นไป (รวม 2 ครั้ง)

3 แบรนด์ บริษัท / ผลิตภัณฑ์ที่ที่มีชื่อเสียง โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ

เงื่อนไขส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors