วิธีการสมัคร

สายด่วนบริการลูกค้า : +86-771-12343

สำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน


  • สำหรับผู้สมัครจากแผ่นดินใหญ่จีน และเขตฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน

+86-771-5813315 (สำหรับเครื่องจักรวิศวกรรม),

+86-771-5813119 (สำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์),

+86-771-5813116 (สำหรับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานใหม่ และอิเล็กทรอนิกส์),

+86-771-5813111 (วัสดุก่อสร้าง)

+86-771-5813313 (การเกษตร)

 

  • สำหรับการสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน โปรดติดต่อ

โทรศัพย์:+86-771-5813015

โทรสาร: +86-771-5813388

Email: zszz@caexpo.org

 

  • สำหรับผู้สมัครจากประเทศกลุ่มอาเซียน และต่างประเทศ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพย์:+86-771-5813169/5813135/5813211

โทรสาร+86-771-5813355

Email: liaison@caexpo.org

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามเวปไซต์ทางการของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน :

http://www.caexpo.org

ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors