การให้บริการของงาน CAEXPO

บริการข้อมูลสารสนเทศ :โดยเกาะติดความเคลื่อนไหวข่าวสารล่าสุดของธุรกิจ กำโอกาสตลาดได้ตลอดเวลา

โลจิสติกส์และบริการเดินพิธีการศุลกากร :โดยให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ธุรกิจบริการ : โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน การแลกเงิน แพคเกจทัวร์เชิงธุรกิจ

ข้อมูลการคมนาคม : โดยมีเส้นทางการบินแบบเหมาลำระหว่างนครหนานหนิงกับเมืองสำคัญของอาเซียน

บริการการทำบัตรเข้างาน : สามารถทำผ่านระบบออนไลย์อย่างสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดโปรดติดตามเวปไซต์ทางการ : www.caexpo.org

ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors