การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน

1.การเชิญผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก : โดยผ่านฐานข้อมูลธุรกิจของงาน CAEXPO ( CAEXPO Business Database) ที่มีรายชื่อมากถึง 1 ล้านคน

2.การเชิญผู้เข้าร่วมงานจากจีนและประเทศอาเซียน : โดยผ่านช่องทางหลากหลาย อาทิ หน่วยงานที่ดูแลด้านการค้าเศรษฐกิจทั้งจีนและประเทศอาเซียน และสมาคมการค้าจากอาเซียน 31 แห่งและจากจีน 11 แห่ง

3.กิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านการค้าการลงทุน มากกว่า : 80 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วมงานมาเจรจาธุรกิจ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงาน( Trade Visitors) จะได้รับ

กาจับคู่ธุรกิจ : ผู้เข้าร่วมงาน( Trade Visitors) ที่สมัครผ่านเวปไซต์หรือจับกลุ่มสมัครก่อนวันที่ 30 สิงหาคม จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการจับคู่ธุรกิจด้านการค้าการลงทุนที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน สำนักงานฯ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจตามความต้องการการจัดซื้อหรือการส่งเสริมการลงทุนของผู้เข้าร่วมงาน

การให้คำปรึกษา : สามารถรับข้อมูลล่าสุด ข้อมูลนโยบายด้านการค้าเศรษฐกิจจีน-อาเซียน และข้อมูลการเข้าร่วมงาน ผ่าน APP และWechat ของงาน CAEXPO

หนังสือเชิญตามรายชื่อผู้จัดซื้อที่เป็นเป้าหมายลูกค้าที่เสนอโดยผู้เข้าร่วมงาน( Trade Visitors) และให้ส่วนลดของที่พักโรงแรมให้กับผู้จัดซื้อ

ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ : ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน จะได้รับสิทธิพิเศษในการจองโรงแรมที่พัก การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในโอกาสแรก และรับนิตยาสารของงาน CAEXPO

ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors