วิธีการรับสมัคร

1.สำหรับผู้แสดงสินค้า (สมัครผ่านเวปไซต์หรือแฟ็กส์)

(1).สมัครจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน
(2) ภาคเอกชนอาเซียนสมัครผ่านหน่วยงานร่วมจัดงาน CAEXPOของตน
(3) ภาคเอกชนจีนสมัครผ่านหน่วยงานพาณิชย์ตามท้องถิ่นจีน หรือองค์กรที่ได้รับการมอบหมายจากงานCAEXPO

 

2.สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (สมัครผ่านเวปไซต์)

-ผู้เข้าร่วมงานสามารถกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ทางการ หลักจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว ผู้เข้าร่วมงานที่ได้สิทธิเข้าร่วมจะได้รับบัตรเข้างาน การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ

เวลาปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม ปี 2017