๕ อัตราค่าเข้าร่วมงาน

สถานที่จัดงาน

เวลาจัดงาน

ประเภทคูหา

ราคา

งาน CAEXPO ครั้งที่ 14

(ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง

12-15 ก.ย.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม

(เริ่มต้นจาก36 m2)

พื้นที่เปล่ากลางแจ้ง(เริ่มต้นจาก36 m2)

1,600ดอลลาร์สหรัฐหรือ 10,000หยวน  ต่อคูหา

160 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ 1,000หยวน ต่อตร.ม.

80 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ500หยวน ต่อตร.ม.

งานแสดงสินค้าด้านการเกษตรจีนอาเซียน- 2017

(Guangxi Exhibition Hall)

นิทรรศการสินค้าอุตสาหกรรมเบาจีนอาเซียน

(Nanning China South City)

12-15 ก.ย.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม(เริ่มต้นจาก36 m2)

800ดอลลาร์สหรัฐหรือ5,000หยวน  ต่อคูหา

80 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ500หยวน ต่อตร.ม.

งานแสดงด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ปี 2017

(ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง)

13-16 เม.ย.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม

(เริ่มต้นจาก36 m2)

1,100ดอลลาร์สหรัฐหรือ7,000หยวน  ต่อคูหา

120 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ750หยวน ต่อตร.ม.

งานแฟร์ชิ้นส่วนยานยนต์จีน ครั้งที่ 81

(ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครห นานหนิง

21-23เม.ย

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

960ดอลลาร์สหรัฐหรือ6,000หยวน  ต่อคูหา(คูหาแนวยาว

linear booth)


1,248ดอลลาร์สหรัฐหรือ7,800หยวน  ต่อคูหา(คูหาหัวมุมcorner booth)

พื้นที่เปล่า

(เริ่มต้นจาก36 m2)

110 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ700หยวน ต่อตร.ม.

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศบรูไน) ปี 2017(BRIDEX)

4-6 พ.ค.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม

(เริ่มต้นจาก36 m2)

1,600ดอลลาร์สหรัฐหรือ10,000หยวน  ต่อคูหา

160 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ1,000หยวน ต่อตร.ม.

นิทรรศการ อนิเม การ์ตูน และเกม จีน – อาเซียน 2017

(ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง)

28-30พ.ค.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม

(เริ่มต้นจาก36 m2)

1,100ดอลลาร์สหรัฐหรือ7,000หยวน  ต่อคูหา

120 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ750หยวน ต่อตร.ม.

งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ จีน-อาเซียน (ประเทศเวียดนาม) ปี 2017
(Hanoi International Center for Exhibition)

15-17มิ.ย.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม

(เริ่มต้นจาก36 m2)

2,500ดอลลาร์สหรัฐหรือ15,000หยวน  ต่อคูหา

250 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ1,500หยวน ต่อตร.ม.

งานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวจีน-อาเซียน ปี 2017
(Guilin International Convention & Exhibition Center)

ต.ค.

รายละเอียดโปรดติดตามเวปไซต์ www.cgite.com 

งานแสดงสินค้าด้านป่าไม้จีน-อาเซียน ปี2017

(ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง)

20 -23 ต.ค.

คูหามาตรฐาน 9 m2

(3×3)

พื้นที่เปล่าในร่ม

(เริ่มต้นจาก36 m2)

1,100ดอลลาร์สหรัฐหรือ7,000หยวน  ต่อคูหา

120 ดอลลาร์สหรัฐ/หรือ750หยวน ต่อตร.ม.

 

หมายเหตุ

1. คูหามาตรฐานประกอบด้วยป้ายพร้อมชื่อบริษัททั้งภาษาจีนและอังกฤษ /ผนัง / โต๊ะเจรจาจำนวน 1ตัว /เก้าอี้จำนวน 2 ตัว /  spotlightจำนวน 2 ดวง / ปลั๊กไฟ  500Wจำนวน 1 อัน / ถังขยะพลาสติก จำนวน 1 ใบ / พรมอันเรียบ

2. พื้นที่เปล่าไม่ได้รวมสิ่งของใดๆ

3.หากต้องการแผนที่สำหรับการจัดคูหา  กรุณาใช้แผนที่มาตรฐาน ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการรังวัดแห่งชาติจีน และสามารถยื่นขอที่สำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน