วิธีติดต่อ

  • สำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน

สำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนService Hotline: +86-771-12343


  • สำหรับผู้สมัครจากแผ่นดินใหญ่จีน และเขตฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน

โปรดติดต่อสมัครคูหาตามเบอร์โทรศัพย์ดังต่อไปนี้
+86-771-5813315 (สำหรับเครื่องจักรวิศวกรรม / ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา / งานแฟร์ชิ้นส่วนรถยนต์), +86-771-5813119 (สำหรับเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ / งานแสดงด้านวัฒนธรรม / งานแสดงบรูไน), +86-771-5813116 (สำหรับพลังงานไฟฟ้าแหล่งพลังงานใหม่ /และอิเล็กทรอนิกส์/งานแสดงเวียดนาม), +86-771-5813111 (วัสดุก่อสร้าง / งานแฟร์ชิ้นส่วนรถยนต์) +86-771-5813313 (การเกษตร) +86-771-5813015 (งานแสดงไม้)

สำหรับการสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน โปรดติดต่อ

โทรศัพย์:+86-771-5813305

โทรสาร: +86-771-5813388/5813114

E-mail: zszz@caexpo.org

  • สำหรับผู้สมัครจากประเทศกลุ่มอาเซียน และต่างประเทศ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพย์:+86-771-5813162/5813148/5813211/5813321

โทรสาร+86-771-5813355

E-mail:liaison@caexpo.org

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามเวปไซต์ทางการของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน

www.caexpo.org