๑๒. การให้บริการของงาน CAEXPO

บริการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจ :การประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเพื่อขยายตลาดต่างประเทศด้วยสื่อมวลชนที่สำคัญ

บริการข้อมูลสารสนเทศ:โดยเกาะติดความเคลื่อนไหวข่าวสารล่าสุดของธุรกิจ กำโอกาสตลาดได้ตลอดเวลา

โลจิสติกส์และบริการเดินพิธีการศุลกากร:โดยให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยความสะดวกรวดเร็ว

บริการทางธุรกิจ:โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน การแลกเงิน แพคเกจทัวร์เชิงธุรกิจ

ข้อมูลการคมนาคม :โดยมีเส้นทางการบินแบบเหมาลำระหว่างนครหนานหนิงกับเมืองสำคัญของอาเซียน

บริการการทำบัตรเข้างาน:สามารถทำผ่านระบบออนไลย์อย่างสะดวกรวดเร็ว

(รายละเอียดโปรดติดตามเวปไซต์ทางการwww.caexpo.org