๘.การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน (Trade Visitors)

1 การเชิญผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก โดยผ่านฐานข้อมูลธุรกิจของงาน CAEXPO( CAEXPO Business Database) ที่มีรายชื่อมากถึง 1 ล้านคน

2 การเชิญผู้เข้าร่วมงานจากจีนและประเทศอาเซียน โดยผ่านช่องทางหลากหลาย อาทิ หน่วยงานที่ดูแลด้านการค้าเศรษฐกิจทั้งจีนและประเทศอาเซียน และสมาคมการค้าจากอาเซียน 31 แห่งและจากจีน 11 แห่ง

3 กิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านการค้าการลงทุน มากกว่า 80 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วมงานมาเจรจาธุรกิจ

๙ สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงาน( Trade Visitors) จะได้รับ

1 กาจับคู่ธุรกิจ:ผู้เข้าร่วมงาน( Trade Visitors) ที่สมัครผ่านเวปไซต์หรือจับกลุ่มสมัครก่อนวันที่ 30 สิงหาคม ปี 2017จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการจับคู่ธุรกิจด้านการค้าการลงทุนที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน สำนักงานฯ จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจตามความต้องการการจัดซื้อหรือการส่งเสริมการลงทุนของผู้เข้าร่วมงาน

2 การให้คำปรึกษา:สามารถรับข้อมูลล่าสุด ข้อมูลนโยบายด้านการค้าเศรษฐกิจจีน-อาเซียน และข้อมูลการเข้าร่วมงาน ผ่านAPP และWechatของงาน CAEXPO

3 หนังสือเชิญตามรายชื่อผู้จัดซื้อที่เป็นเป้าหมายลูกค้าที่เสนอโดยผู้เข้าร่วมงาน( Trade Visitors):และให้ส่วนลดของที่พักโรงแรมให้กับผู้จัดซื้อ

4 ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ :ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน จะได้รับสิทธิพิเศษในการจองโรงแรมที่พัก การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในโอกาสแรกและรับนิตยาสารของงาน CAEXPO