คู่มือสำหรับ Exhibitor
การร่วมมือทางด้านการลงทุน

  新闻图片

 • ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีทันสมัย

  新闻图片

 • ขตการเเสดงเทคโนโลยีประกอบด้วยการเเสดงการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม พลังงานใหม่ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เทคโนโลยีด้านการเกษตร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีด้านโทรทัศน์

นิทรรศการจีน-อาเซียนเป็นนิทรรศการเเห่งการเเลกเปลี่ยนทางด้านการค้าระหว่างประเทศเเละจัดขึ้นทุกปี ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี ประเทศจีนโดยมีหน่วยงานการค้าของกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีนรวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพงาน มีรัฐบาลเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีเป็นฝ่ายจัดงาน ปัจจุบัน นิทรรศการจีน-อาเซียนได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็น 8 ครั้งเเล้วซึ่งได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเเละกลายเป็นเวทีสำคัญเเห่งการเเลกเปลี่ยนอย่างฉันมิตร การส่งเสริมการค้ารวมถึงการร่วมมือในทุก ๆ ด้านระหว่างจีนกับอาเซียน

ในปี 2012 ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองฝ่ายได้พัฒนาอย่างรอบด้านเเละลึกซึ้ง ขณะเดียวกัน ปีนี้ยังเป็นปีที่ 10 เเห่งการบรรลุข้อตกลงในกรอบการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนเเละปีเเห่งการร่วมมือทางด้านวิทยศาสตร์เทคโนโลยีจีน-อาเซียนอีกด้วย

หลังจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนขึ้นเเล้วนั้น การร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนพัฒนาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นิทรรศการจีน-อาเซียนครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นโดยมีหัวข้อใหญ่ว่าด้วยการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เเละมุ่งที่จะผลักดันการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างจีนกับอาเซียน ทั้งนี้ ฝ่ายจัดงานขอประกาศการเข้าร่วมนิทรรศการดังนี้

เขตเเสดงสินค้าอาเซียน

新闻图片

 • สินค้า Brand Name
 • ผลิตภัณฑ์การเกษตรเเละอาหาร
 • เฟอร์นิเจอร์เเละเครื่องใช้ในบ้าน
 • ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เครื่องประดับเเละอัญมณี
 • สินค้าปริโภค
 • สินค้าบริการ
 • วัตถุดิบที่สำคัญ
เขตเเสดงสินค้าจีน

新闻图片

 • เขตเเสดงเครื่องจักรเเละรถบรรทุกสินค้า
 • เขตเเสดงอาหารเเปรรูปเเละเครื่องบรรจุสินค้า
 • เขตเเสดงเครื่องผลิตไฟฟ้า
 • เขตเเสดงเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เขตการเเสดงสินค้าชนิดอื่น
 • เขตการเเสดงวัสดุการก่อสร้าง

新闻图片

 • ด้านการเงิน:
  การบริหารเงินบุคคล การบริหารกองทุนบริษัท บริการคำปรึกษาด้านการเงิน ฯลฯ

新闻图片

 • ด้านการท่องเที่ยว:
  การประชาสัมพันธ์บ้านเมืองและสินค้าท่องเที่ยว เป็นต้น

新闻图片

 • บริการเทคโนโลยี่ด้านข้อมูลสื่อสารเเบบ outsourcing:
  เเสดงให้เห็นถึงภาพอนาคตของการร่วมมือกันระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนอย่างเต็มที่โดยการจัดกิจกรรมหลายรูปเเบบ

  新闻图片

 • หัวข้อใหญ่ของนิทรรศการจีนอาเซียครั้งที่ 9 คือการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโคยมีการเเสดง City of Charm ที่มีศักยภาพการร่วมมือกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศร่วมจัดงานทั้งหมด 11 ประเทศ เเละยังจะจัดกิจกรรมการเเลกเปลี่ยนระหว่างเมือง City of Charm ในช่วงเวลาการจัดงานอีกด้วย

About Us | Site map | More Link

China-ASEAN Expo Secretariat (All Right Reserved)

Customer Hotline: +86-771-12343 Email: webmaster@caexpo.org

 

 

ICP证 桂B2-20040048