Thời gian tổ chức

Ngày 18-21tháng 9,năm 2015,ngày 21 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh:diện tích trưng bày 80000 ㎡ (2800 gian hàng trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời).
Địa chỉ:số 11 khu miền đông đường Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 16000㎡ (800 gian hang).
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Thành Hoa Nam (khu triển lãm công nghiệp nhẹ ): iện tích trưng bày10000㎡ (600 gian hàng).
Địa chỉ:56 đường Sa Tỉnh khu Giang Nam.

Please register before July 15, 2014

Related Materials Download

The 12th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Thiết lập năm khu triển lãmXem chi tiết

khu hàng hóa thương mại

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh

Hàng hóa ASEAN

Thiết bị máy móc

Thiết bị điện và điện tử

vật liệu xây dựng

Hội chợ Nông nghiệp Hội Chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 12(được tổ chức cùng lúc với CAEXPO)

sản phẩm chăn nuôi ngư nghiệp

hoa quả có chất lượng cao

nông sản thân thiện môi trường

thực phẩm

cà phê đặc sắc của ASEAN

trà và trà cụ

Hội chợ Công nghiệp nhẹ Hội chợ Trung Quốc – ASEAN
(được tổ chức cùng lúc với CAEXPO)

hàng tiêu dụng

thủ công mỹ nghệ và quà tặng

hàng trang trí nội thất

đồ điện tử

khu hợp tác đầu tư

Khu trưng bày hợp tác kinh tế quốc tế: Trưng bày nhận thầu công trình quốc tế ,hợp tác nguồn lao động,khai thác tài nguyên,công nghệ thông tin,khai thác nguồn năng lượng,xây dựng cơ sở hạ tầng,chiêu thương khu công nghiệp v.v..
Khu trưng bày hợp tác đầu tư:trưng bày khu công nghiệp ASEAN và Trung Quốc,khu hợp tác kinh tế nước ngoài,khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới,khu bảo thuế,kết nối,hơp tác hải dương,hợp tác tài chính,hợp tác lưu thông vận tải,hợp tác cửa khẩu,hợp tác cảng biển v.v...

khu công nghệ tiên tiến

Trửng bày thành quả công nghệ sáng tạo Trung Quốc,nguồn năng lượng mới và công nghệ bảo vệ môi trường,công nghệ quang điện cơ và thông tin điện tử,công nghệ nông nghiệp hiện đại và dự án công nghệ kỹ thuật các nước ASEAN
Trưng bày trọng điểm nông nghiệp hải dương,ngư nghiệp hải dương và dự án hợp tác môi trường hải dương.

khu thương mại dịch vụ

Trưng bày dịch vụ tài chính, dịch vụ du lịch và hợp tác văn hóa

khu thành phố đẹp

Trung Quốc và 11 nước ASEAN sẽ lựa chọn thành phố có thế lực và tính đại biểu làm thành phố đẹp của nước mình để trưng bày ,trong khi diễn ra Hội chợ sẽ tổ chưc chương trình quảng bá và giao lưu thành phố.
Những thành phố đẹp của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12 đã được xác định có Hồng Kông của Trung Quốc, Bandar Seri Begawan của Brunei,Singapore.

Chương trình đa dạng

1.Chương trình nước danh dự

 • Nước danh dự:Thai Lan
 • Chương trinh khai quán nước danh dự
 • Chương trình giới thiệu quảng bá nước danh dự
 • Chương trình gặp gỡ nhà lãnh đạo nược danh dự với nhà doanh

2.Chương trình nước mời đặc biệt

 • Nước mời đặc biệt:Hàn Quốc
 • Diễn đàn quảng bá của nước mời đặc biệt
 • Chương trình nước mời đặc biệt

3.Một số diễn đàn quan trọng của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12 và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư lần thứ 12

 • Diễn đàn & triển lãm ngành dạy nghề giáo dục Trung Quốc-ASEAN 2015
 • cuộc họp sáng tạo và chuyển dị kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN lần thứ ba
 • Diễn đàn hợp tác khuáng sản Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác môi trường Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác văn hóa Trung Quốc-ASEAN
 • Triển lãm & Diễn đàn xuất bản Trung Quốc-ASEAN 2015
 • Diễn đàn cấp cao dược phẩm an toàn Trung Quốc-ASEAN lần thứ ba
 • Diễn đàn đối thoại chiến lược trí tuệ Trung Quốc-ASEAN lần thứ tám
 • Diễn đàn phát triển xã hội và giảm nghèo Trung Quốc-ASEAN lần thứ chín
 • Diễn đàn chủ tịch thành phố Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn lãnh tụ hợp tác và phát triển tài chính Trung Quốc - ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác và phát triển điện lực Trung Quốc – ASEAN 2015
 • Diễn đàn hợp tác lưu thông hàng hóa rung Quốc – ASEAN lần thứ năm

4.Chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại

  chủ đề thương mại hàng hóa
 • cuộc giao thương các nước ASEAN
 • cuộc giao thương Trung Quốc
 • Cuộc giao thương của ngành vật liệu xây dựng,máy móc đóng gói thực phẩm,thiết bị điện lực và nguồn năng lượng mới.v.v..
 • chủ đề hợp tác đầu tư
 • Cuộc họp bàn tròn hợp tác đầu tư Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc họp khu công nghiệp ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác cơ sở hạ tậng Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc giao lưu tham tán Trung Quốc tai các nước ASEAN với nhà doanh nghiệp
 • Diễn đàn quảng bá 10 nước ASEAN
 • Diễn đàn quảng bá một số tỉnh quan trọng của Trung Quốc
 • Cuộc giao thương dự án đầu tư
 • Lễ ký kết dư án
 • Chủ đề dịch vụ thương mại
 • Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các nước ASEAN
 • Diễn đàn đầu tư vốn chủ sở hữu vịnh Bắc Bộ
 • Chủ đề công nghệ kỹ thuật tiên tiến
 • Cuộc họp hợp tác chuyển dị và sáng tác công nghệ kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc họp giao lưu kết nối dự án kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN

5.Cuộc gặp gỡ lãnh đạo nhà nước với nhà thương

 • Cuộc gặp gỡ lãnh đạo nhà nước ASEAN với nhà thương Trung Quốc
 • Cuộc gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc với nhà thương ASEAN

6.Chương trình giao lưu văn hóa

 • Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh
 • Cuộc thi đua quốc tế golf Trung Quốc-ASEAN
 • Giải đua xe đường trường truyền thông Trung Quốc - ASEAN & Giải đua xe đường trường quốc tế Trung Quốc - ASEAN 2015
(chú ý:xin vui lòng theo dõi những thông tin nói trên tại hiện trường)