Chi phí gian hàng

địa điểm triển lãm

trủng loại gian hàng

Già cả

khu triển lãm chính Hội chợ

(Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh)

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3×3)

đất trống trong nhà(36m2trở lên)

Đất trống ngoài trời(36m2trở lên)

USD1,600 hoặc RMB 10,000/gian

USD 160 hoặc RMB 1,000/ m2

USD 80 hoặc RMB 500/ m2

Triển lãm Nông nghiệp Hội chợ Trung Quốc – ASEAN

(Trung tâm Triển lãm Quảng tây)

Gian hàng tiêu chuẩn9m2(3×3)

đất trống(36m2trở lên)

USD 800 hoặc RMB 5,000/ gian

USD 80 hoặc RMB 500/ m2

Hội chợ Lâm sản và Đồ gỗ Hội chơ Trung Quốc – ASEAN

(Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh)

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2(3×3)

đất trống trong nhà(36m2trở lên)

USD 1100 hoặc RMB 7,000/ gian

USD 120 hoặc RMB 750/ m2

Triển lãm Việt Nam Hội chợ Trung Quốc – ASEAN

(Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hà Nội Việt Nam)

Xin vui lòng tìm hiểu thông tin qua trang webwww.caexpo.org

Trển lãm Du lịch Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

(Trung tâm Hội nghị và Triển lam quốc tế Quế Lâm)

Xin vui lòng tìm hiểu thông tin qua trang webwww.cgite.com
(ghi chú:1. Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm: Biển tên công ty tiếng Trung và tiếng Anh, vách ngăn 3 mặt (gian hàng ở lối đi có 2 vách ngăn và 2 biển tên), 1 bàn ,2 ghế, 2 đèn chiếu, 1 ổ cắm 500W, 1 sọt rác, thảm chuyên dụng;2. Đất trống tự bố trí)

thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện