Ưu đãi tham gia Hội chợ

Đăng ký trực tiếp với ban thư ký, doanh nghiệp sẽ được ưu đãi giảm 20% giá gian hàng trong trường hợp phù hợp với một trong những yếu tố dưới đây:

1. Đăng ký trước ngày 30 tháng 5 năm 2016

2.Tham gia Hội chợ hai lần trở lên(gồm hai lần)

3. Sản phẩm giành được thương hiệu chứng nhận quốc gia về bản quyền, chất lượng sản phẩm,tên sản phẩm

 

Những ưu đãi nói trên không trùng nhau sử dụng

thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện