thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện

Pavilions & ExhibitsDetail

khu thương mại hàng hóa

Hàng hóa ASEAN

thực phẩm và đồ uống, hàng tiêu dụng, sản phẩm nguyên liệu thô, sản phẩm ngành phục vụ

Thiết bị máy móc

máy móc công trình và xe vận tải, máy móc đóng gói và chế biến thực phẩm, thiết bị điện lực và năng lượng mới)

Thiết bị điện và điện tử

thiết bị lien lạc, thiết bị điện gia dụng thân thiện môi trường

vật liệu xây dựng

thiết bị cửa sổ, vật liệu xây trang trí trong nhà

khu hợp tác đầu tư

Khu trưng bày hợp tác năng suất và kinh tế quốc tế (khu B Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nam Ninh ):

Trưng bày nhận thầu công trình quốc tế ,hợp tác nguồn lao động,khai thác tài nguyên,công nghệ thông tin,khai thác nguồn năng lượng,xây dựng cơ sở hạ tầng,chiêu thương khu công nghiệp v.v..ngành công suất trọng điểm như đường sắt,kim loại màu,điện lực v.v..

Khu trưng bày hợp tác nông nghiệp(hall 1 khu D Trung tâm Hội nghị Triển lãm Nam Ninh)

trưng bày thành tiệu phát triển ngành nông nghiệp,thành quả và công nghệ tiên tiến ngành nông nghiệp,vườn mô hình ngành nông nghiệp hiện đại hóa,hình ảnh doanh nghiệp hàng đầu ngành nông nghiệp,công nghệ và cây giống mới,máy móc chế biến trồng trọt ngành nông nghiệp,giao thông vận tải và vận chuyển dây chuyền lạnh,thông tin hóa ngành nông nghiệp,sản phẩm và sản phẩm và ứng dụng IOT trong nông nghiệp v.v..

khu công nghệ tiên tiến(khu B Trung tâm Hội nghị Triển lãm Nam Ninh)

Trưng bày sản phẩm tiên tiến,thành phố trí tuệ,Internet thêm,thành quả sáng tạo công nghệ kỹ thuật ASEAN.

khu thương mại dịch vụ(khu B Trung tâm Hội nghị Triển lãm Nam Ninh)

Dịch vụ tài chính

tài chính doanh nghiệp,tư vấn thông tin tài chính

Dịch vụ vận chuyển

trưng bày giới thiệu hình ảnh tổng quan về bến cảng và dịch vụ Logistics,kỹ thuật và thiết bị vận tải,dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Dịch vụ du lịch

hình ảnh thành phố,dự án hợp tác du lịch,dịch vụ tư vấn du lịch v.v..

Khu thành phố đẹp (khu B Trung tâm Hội nghị Triển lãm Nam Ninh)

Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN sẽ lựa chọn thành phố có thế lực và tính đại biểu làm thành phố đẹp của nước mình để trưng bày ,trong khi diễn ra Hội chợ ,sẽ tổ chức chương trình quảng bá và giao lưu giữa các thành phố. Một số quốc gia đã xác định thành phố đẹp của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 gồm có Phúc Châu của Trung Quốc, Bandar Seri Begawan của Brunei,Singapore Buôn Ma Thuột của Việt Nam.

Chương trình đa dạng

Chương trình nước danh dự

 • Nước danh dự:Việt Nam
 • Lễ khai trương nước danh dự
 • Chương trình hội thảo xúc tiến nước danh dự
 • Cuộc họp bàn tròn lãnh đạo nhà nước với CEO doanh nghiệp

Chương trình nước mời đặc biệt

 • Hội thảo xúc tiến nước mời đặc biệt
 • Chương trình nước mời đặc biệt
Các diễn đàn quan trọng của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư lần thứ 13
 • Hội nghị Thượng đỉnh thương mại điện tử Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Hội nghị Bộ trưởng bộ Kiểm tra Chất lượng Trung Quốc–ASEAN lần thứ 5
 • Diễn đàn thông tin Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Hội nghị chuyển dị công nghệ và hợp tác sáng tác Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4
 • Diễn đàn hợp tác khoáng sản Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Diễn đàn hợp tác môi trường Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11
 • Diễn đàn Cấp cao Phát triển Hợp tác Dược phẩm Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn đối thoại chiến lược trí tuệ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9
 • Diễn đàn Lãnh tụ Hợp tác và Phát triển Tài chính Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8
 • Diễn đàn Chủ tịch Thành phố Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Điện lực Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7
 • Diễn đàn Hợp tác Lưu thông Hàng hóa Trung Quốc – ASEAN lần thứ 5
 • Diễn đàn Hợp tác và Phát triển ngành Bảo hiểm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Phát triển Xã hội và Giảm nghèo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
 • Diễn đàn Công thương Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Hợp tác Vệ sinh Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Diễn đàn Thống kê Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Năng xuất Quốc tế 2016
 • Diễn đàn Hợp tác Lâm nghiệp Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn Hợp tác Nông nghiệp Trung Quốc- ASEAN
 • Diễn đàn Hợp tác Khí tượng Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn Phát triển Bóng đá & Cuộc thi đua Đá bóng Quốc tế Trung Quốc- ASEAN
 • Hội nghị Cấp cao Hợp tác ngành Vật liệu Nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Hội thảo Sáng tác Công nghệ và Ứng đối Thiên tai Bão Trung Quốc-ASEAN

chường trình xúc tiến thương mại và đầu tư

  chủ đề thương mại hàng hóa
 • cuộc giao thương doanh nghiệp các nước ASEAN
 • cuộc giao thương doanh nghiệp Trung Quốc
 • Cuộc giao thương của ngành vật liệu xây dựng,máy móc đóng gói thực phẩm,thiết bị điện lực và nguồn năng lượng mới.v.v.
 • chủ đề hợp tác đầu tư
 • Cuộc họp bàn tròn hợp tác đầu tư Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc họp khu công nghiệp ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác cơ sở hạ tậng Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc giao lưu tham tán Trung Quốc tai các nước ASEAN với nhà doanh nghiệp
 • Diễn đàn giao lưu hợp tác năng xuất quốc tế
 • Cuộc giao thương dự án đầu tư
 • Diễn đàn giới thiệu đầu tư 10 nước ASEAN
 • Diễn đàn giới thiệu đầu tư tỉnh thành quan trọng Trung Quốc
 • Lễ kỹ kết dự án
 • chủ đề công nghệ tiên tiến
 • Hội nghị hợp tác sáng tác và chuyển dịch công nghệ Trung Quốc – ASEAN
 • Buổi giới thiệu đầu tư công nghệ ngành nghiệp Thái Lan/Việt Nam/Campuchia
 • Hội nghị thượng đỉnh đầu tư sáng tạo và tạo việc làm Thái Lan
 • Buổi giao lưu kết nối kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN
 • chủ đề dịch vụ thương mại
 • Một loạt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào thị trường ASEAN

Hội đàm cấp cao giữa nhà lãnh đạo với nhà doanh nghiệp

 • Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo các nước ASEAN với nhà doanh nghiệp Trung Quốc
 • Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với nhà doanh nghiệp các nước ASEAN

Hoạt động văn hóa

 • Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh
 • Cuộc thi đua quốc tế golf Trung Quốc-ASEAN
 • Giải đua xe đường trường truyền thông Trung Quốc - ASEAN & Giải đua xe đường trường quốc tế Trung Quốc - ASEAN 2016
(lưu ý:xin vui lòng theo dõi thông tin mới nhất tại hiện trường )