Chương trình đa dạng

Chương trình nước danh dự

 • Nước danh dự:Việt Nam
 • Lễ khai trương nước danh dự
 • Chương trình hội thảo xúc tiến nước danh dự
 • Cuộc họp bàn tròn lãnh đạo nhà nước với CEO doanh nghiệp

Chương trình nước mời đặc biệt

 • Hội thảo xúc tiến nước mời đặc biệt
 • Chương trình nước mời đặc biệt
Các diễn đàn quan trọng của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư lần thứ 13
 • Hội nghị Thượng đỉnh thương mại điện tử Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Hội nghị Bộ trưởng bộ Kiểm tra Chất lượng Trung Quốc–ASEAN lần thứ 5
 • Diễn đàn thông tin Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Hội nghị chuyển dị công nghệ và hợp tác sáng tác Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4
 • Diễn đàn hợp tác khoáng sản Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Diễn đàn hợp tác môi trường Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11
 • Diễn đàn Cấp cao Phát triển Hợp tác Dược phẩm Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn đối thoại chiến lược trí tuệ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9
 • Diễn đàn Lãnh tụ Hợp tác và Phát triển Tài chính Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8
 • Diễn đàn Chủ tịch Thành phố Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Điện lực Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7
 • Diễn đàn Hợp tác Lưu thông Hàng hóa Trung Quốc – ASEAN lần thứ 5
 • Diễn đàn Hợp tác và Phát triển ngành Bảo hiểm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Phát triển Xã hội và Giảm nghèo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
 • Diễn đàn Công thương Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Hợp tác Vệ sinh Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Diễn đàn Thống kê Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2
 • Diễn đàn Năng xuất Quốc tế 2016
 • Diễn đàn Hợp tác Lâm nghiệp Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn Hợp tác Nông nghiệp Trung Quốc- ASEAN
 • Diễn đàn Hợp tác Khí tượng Trung Quốc-ASEAN
 • Diễn đàn Phát triển Bóng đá & Cuộc thi đua Đá bóng Quốc tế Trung Quốc- ASEAN
 • Hội nghị Cấp cao Hợp tác ngành Vật liệu Nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN 2016
 • Hội thảo Sáng tác Công nghệ và Ứng đối Thiên tai Bão Trung Quốc-ASEAN

chường trình xúc tiến thương mại và đầu tư

  chủ đề thương mại hàng hóa
 • cuộc giao thương doanh nghiệp các nước ASEAN
 • cuộc giao thương doanh nghiệp Trung Quốc
 • Cuộc giao thương của ngành vật liệu xây dựng,máy móc đóng gói thực phẩm,thiết bị điện lực và nguồn năng lượng mới.v.v.
 • chủ đề hợp tác đầu tư
 • Cuộc họp bàn tròn hợp tác đầu tư Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc họp khu công nghiệp ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác cơ sở hạ tậng Trung Quốc-ASEAN
 • Cuộc giao lưu tham tán Trung Quốc tai các nước ASEAN với nhà doanh nghiệp
 • Diễn đàn giao lưu hợp tác năng xuất quốc tế
 • Cuộc giao thương dự án đầu tư
 • Diễn đàn giới thiệu đầu tư 10 nước ASEAN
 • Diễn đàn giới thiệu đầu tư tỉnh thành quan trọng Trung Quốc
 • Lễ kỹ kết dự án
 • chủ đề công nghệ tiên tiến
 • Hội nghị hợp tác sáng tác và chuyển dịch công nghệ Trung Quốc – ASEAN
 • Buổi giới thiệu đầu tư công nghệ ngành nghiệp Thái Lan/Việt Nam/Campuchia
 • Hội nghị thượng đỉnh đầu tư sáng tạo và tạo việc làm Thái Lan
 • Buổi giao lưu kết nối kỹ thuật Trung Quốc-ASEAN
 • chủ đề dịch vụ thương mại
 • Một loạt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào thị trường ASEAN

Hội đàm cấp cao giữa nhà lãnh đạo với nhà doanh nghiệp

 • Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo các nước ASEAN với nhà doanh nghiệp Trung Quốc
 • Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với nhà doanh nghiệp các nước ASEAN

Hoạt động văn hóa

 • Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh
 • Cuộc thi đua quốc tế golf Trung Quốc-ASEAN
 • Giải đua xe đường trường truyền thông Trung Quốc - ASEAN & Giải đua xe đường trường quốc tế Trung Quốc - ASEAN 2016
(lưu ý:xin vui lòng theo dõi thông tin mới nhất tại hiện trường )

thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện