Phương thức liên hệ

Đương dây nóng phục vụ khách hàng:+86-0771-12343

Ban thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN


  • Nội địa Trung Quốc và khu vực Hồng Kông,Macao và Đài Loan

Đăng ký tham gia triển lãm:+86-771-5813315(máy móc công trình) / 5813119chế biến thực phẩm và máy móc đóng gói)/ 5813116(năng lượng mới điện lực ,điện tử)/ 5813vật liệu dây dựng) / 5813313(nông nghiệp)

Đăng ký tham gia Hội chợ:+86-771-5813305

Fax: +86-771-5813388

Email:zszz@caexpo.org

 

  • 10 nước ASEAN và các khu vực khác:

Điện thoại:+86-771-5813169/5813135/5813211

Fax: +86-771-5813355

Email:liaison@caexpo.org

 

Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin qua trang web

www.caexpo.org

thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện