phục vụ triển lãm

Vận chuyển và thông quan:cung cấp phục vụ vận chuyển và thông quan nhanh tiện.

Dịch vụ thương mại:cung cấp thông tin khách sạn,dịch vụ dặt vé máy bay,đổi tiện,du lịch v.v...

Dịch vụ phương tiện giao thông:chuyến bay thẳng bao phù giữa Nam Ninh với các thành phố chủ yếu các nước ASEAN

Dịch vụ giấy tờ:làm thủ tục trên mạng ,tiện lợi nhanh chóng

(Xin vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết qua trang web www.caexpo. org

thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện