Chương trình thu hút khách hàng

Mời khách theo cơ sở dữ liệu:dựa vào cơ sở dữ liệu kính mời nhà mua trên khap toàn cầu

Đa kênh thúc đẩy việc mời mọc:Bộ ngành chủ quản kinh tế Trung Quốc và các quốc gia ASEAN , 31 hội thương cấp quốc gia ASEAN ,11 hội thương cấp quốc gia Trung Quốc cùng nhau thúc tổ chúc đoàn mua sắm.

Chương trình giao thương giữa các ngành nghiệp:Hơn 80 chương trinh xúc tiến đầu tư thương mại thu hút đông đảo nhà mua đến giao thương.

Dịch vụ giá trị gia tăng cho nhà mua

Dịch vụ giao thương:đăng ký qua internet hoặc theo đoàn trước ngày 30 tháng 8 sẽ được hưởng miễn phí dịch vụ giao thương thương mại và đầu tư,ban thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN sẽ bố trí giao thương cho khách hàng liên quan theo nhu cầu mua sắm hoặc đầu tư của nhà mua.

Dịch vụ tư vấn:qua APP và WECHAT CAEXPO,co được cập nhật những thông tin mới nhất như thông tin Hội chợ ,thông tin chính sách thương mại Trung Quốc và ASEAN,cũng như thông tin dịch vụ tham gia Hội chợ.

Mời theo danh bạ của nhà mua:ban thư ký Hội chợ sẽ mời theo danh bạ do doanh nghiệp cung cấp,và sẽ tài thọ khách sạn cho những nhà mua nhận lời mời tham gia Hội chợ.。

Ưu đãi của khách hàng:những nhà mua nước ngoại đã được ban thư ký Hội chợ xác nhận sẽ hưởng ưu đãi khách sạn,miễn phí bố trí tham gia chương trình giao thuong,miễn phí catalogue v.v...

thời gian

Ngày 11-14 tháng 9,năm 2016

ngày 14 tháng 9 dành cho công chúng

Quy mô và địa điểm

Diện tích trưng bày 100,000 ㎡, Trong đó

Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Nam Ninh: Khu B diện tích trưng bày 30000 ㎡ Khu D diện tịch trưng bày 60000㎡ (50000㎡ trong nhà, 10000 ㎡ ngoài trời) Địa chỉ:số 11 khu miền đông Đại Lộ Dân Tộc.

Nhà Triển lãm Quảng Tây (khu triển lãm nông nghiệp ):diện tích trưng bày 10000㎡
Địa chỉ:12 đường Dân Chủ

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

Xem xét tổ chức sự kiện