Phương thức đăng ký

Đăng ký tham gia triển lãm

Đăng ký tham gia triển lãm( đăng ký trực tuyến hoặc qua Fax)

(1) Đăng ký với ban thư ký CAEXPO.
(2) Doanh nghiệp ASEAN đăng ký với đơn vị cùng tổ chức tại các nước ASEAN.
(3) Doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký với đơn vị chủ quản thương mại các tỉnh hoặc những đơn vị được Ban thư ký ủy quyền.

 

(1) Thời gian đăng ký:(ngày 01 tháng 3-ngày 15 tháng 7 , năm 2017(để biết thêm thời gian đăng ký của các hội chợ chuyên ngành xin vui long truy cập trang web Hội chợ Trung Quốc-ASEAN hoặc liên hệ với Ban thư ký )

 

(2) Thời hạn xắc nhận gian hàng:ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Ban thư ký CAEXO duyệt xong danh sách, sẽ gửi xác nhận cho doanh nghiệp,và xếp vị trí gian hàng theo nội dung đăng ký, ban thư ký giữ quyền về xắc nhận, thay đổi và sắp xếp gian hàng .

 

2. Đăng ký tham quan(đăng ký trực tuyến)

Doanh nghiệp có thể truy cập trang web CAEXPO, ban thư ký duyệt dịnh xong, sẽ cung cấp những khách tham quan đủ điều kiện với dịch vự như: đăng ký làm thể ra vào trực tuyến, giao thương và thông tin các chương trình bên lề CAEXPO khác

Thời hạn đăng ký cho khách tham quan : tháng 8 năm 2017