chương trình đa dạng

1. Chương trình nước danh dự

 • Nước danh dự: Brunei
 • Lễ khai trương thành phố đẹp của Brunei
 • Chương trình xúc tiến Brunei
 • Hội nghị bàn tròn giữa lãnh đạo Brunei với CEO doanh nghiệp

2. Chương trình đối tác đặc biệt

 • Hội nghị xúc tiến của đối tác đặc biệt
3. Các cuộc hội thảo và diễn đàn cấp cao của CAEXPO và CABIS lần thứ 14
 • Diễn đàn Thượng đỉnh thương mại điện tử Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn hợp tác chuyển giao và đổi mới công nghệ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 5
 • Diễn đàn hợp tác khoáng sản Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Hội thảo giao lưu và nghiên cứu công nghệ môi trường Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn văn hóa Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12
 • Diễn đàn hợp tác nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Triển lãm & diễn đàn giáo dục dạy nghề Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn think tanks Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
 • Diễn đàn thượng đỉnh hợp tác và phát triển tài chính Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9
 • Diễn đàn hợp tác và phát triển bảo hiểm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3
 • Diễn đàn phát triển xã hội và xóa đói giảm nghèo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11
 • Diễn đàn thống kê Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn thượng đỉnh vật liệu nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn đổi mới công nghệ và ứng phó thảm họa thiên tai bão Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn phát triển hợp tác thể thao châu Á và châu Đại Dương & Diễn đàn phát triển hợp tác thể thao Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn hợp tác thương mại và văn hóa Quảng Tây-Đài Loan lần thứ 13
 • Diễn đàn thượng đỉnh lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Chương trình "Tập hợp trí tuệ, làm cho giấc mơ chung của chúng ta thành hiện thực" Xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21
 • Diễn đàn Thị trưởng Trung Quốc-ASEAN năm 2017
 • Diễn đàn hợp tác và phát triển điện lực Trung Quốc-ASEAN 2017
 • Diễn đàn thẩm phán Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2

4.Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư

  khu triển lãm hàng hóa
 • Hội nghị giao thương các nước ASEAN
 • Hội nghị giao thương nhà mua sắn quốc tế
 • Hội nghị giao thương các chuyên ngành vật liệu xây dừng, máy móc đóng gói thực phẩm, thiết bị điện lực và năng lượng mới, điện tử v.v..
 • Hội nghị giao thương Việt Nam
 • khu triển lãm hợp tác đầu tư
 • Hội nghị bàn tròn hợp tác đầu tư Trung Quốc-ASEAN
 • Hội nghị kêu gọi đầu tư khu công nghiệp các nước ASEAN
 • Diễn đàn hợp tác cơ sở hạ tầng Trung Quốc-ASEAN
 • Giao lưu giữa tham tán Trung Quốc tại các nước ASEAN với doanh nghiệp
 • Hội thảo dự án đầu tư và gây quỹ
 • Hội nghị xúc tiến đầu tư 10 nước ASEAN
 • Hội nghị xúc tiến đầu tư các tỉnh thành Trung Quốc
 • Lễ ký kết dự án
 • khu triển lãm công nghệ tiên tiến
 • Hội thảo kết nối công nghệ Trung Quốc-ASEAN
 • khu triển lãm thương mại dịch vu
 • Chương trình hỗ chợ tài chính cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các nước ASEAN
 • Diễn đàn đầu tư vốn chủ sở hữu vịnh Bắc bộ
 • chương trình không trong thời gian CAEXPO
 • Hội thảo giới thiệu chính sách đầu tư Việt Nam (tháng 4)
(ghi chú: các thông tin trên tùy thuộc thông báo tại chỗ)