Phương thức liên hệ

  • Ban thứ ký CAEXPO

Đường dây nóng: +86-771-12343


  • Trong khu vực nội địa Trung Quốc và Hồng Kông, Macao và Đài Loan

Đăng ký gian hàng: +86-771-5813315 (máy móc công trình, công nghiệp nhẹ, phụ tùng ô tô) +86-771-5813319 (chê biến thực phẩm và máy móc đóng gói, Triển lãm Văn hóa CAEXPO, Triển lãm Brunei CAEXPO) +86-771-5813116 (điện lực và năng lượng mới, điện tử, Triển lãm Việt Nam CAEXPO) +86-771-5813111 (vật liệu xây dựng, phụ tùng ô tô) +86-771-5813313 (Triển lãm nông nghiệp CAEXPO ) +86-771-5813015 (Triển lãm lâm nghiệp và đồ gỗ CAEXPO)

Đăng ký tham quan: +86-771-5813305

Fax: +86-771-5813388/5813114

Email :zszz@caexpo.org

 

  • 10 nước ASEAN và nước khác

Điện thoại:+86-771-5813162/5813148/5813211/5813321

Fax: +86-771-5813355

Email: liaison@caexpo.org

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của CAEXPO

http://www.caexpo.org