Thời gian

aNgày 12-15/09/2017

ngày 15 danh cho công chúng

1.Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Nam Ninh (NICEC) 点击放大

khu A: khu đăng ký làm thẻ ra vào/ khu ẩm thực

Khu B: Hall Hoa Kim Quế/ khu trưng bày/ trung tâm tin tức

Khu C: khu hành chính(Bắc)/khu ẩm thực

Khu D/E: khu trưng bày

Diện tích trưng bày: 102,000 m2

Địa chỉ: số 11 phía Đại lộ Dân tộc Nam Ninh Trung Quốc.

Lima: Paviliun

2.Sơ đồ Khu triển lãm nông nghiệp CAEXPO lần thứ 14 (Nhà triển lãm Quảng Tây) 点击放大

Diện tích trưng bày: 10000 m2

Dịa chỉ:số 12 đường Dân Chủ thành phố Nam Ninh

Nội dung trung bày: thủy sản và chăn nuôi gia súc, trái cây, nông sản xanh và thực phẩm, trà, cà phê ASEAN v.v..

3.Nhà A và Nhà B thành Hoa Nam Nam Ninh (triển lãm công nghiệp nhẹ CAEXPO 2017) 点击放大

Diện tích trưng bày: 10000 m2

Dịa chỉ:sô 56 đường Shajing khu Giang Nam thành phố Nam Ninh

Nội dung trưng bày: hàng tiêu dùng, quà tặng, đồ trang trí nội thất, sản phẩm tiêu dùng điện tử, đồ chơi v.v..

Related Materials Download

The 14th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors