Dịch vụ hỗ chợ

Tiếp thị và quảng bá: các đợn vị truyền thông uy tín CAEXPO sẽ hỗ chợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế.

Thông tin và thị trường:cung cấp thông tin mới nhất các ngành, bạn có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh

Vận chuyển và thông quan: cung cấp dịch vụ vận chuyển và thông quan nhanh tiện

Dịch vụ kinh doanh : cung cấp thông tin khách sạn, đặt vé máy bay, đổi tiền, du lịch kinh doanh v.v..

Dịch vụ giao thông: trong thời gian CAEXPO, sắp sếp các chuyến bay thẳng giữa Nam Ninh và các thành phố chủ yếu

Dịch vụ làm thẻ ra vào: đăng ký trực tuyến, nhanh chóng tiện lợi

(vui lòng truy cập trang web chính thức www.caexpo.org)