Chương trình thu hút khách hàng

1. Mời qua cơ sở dữ liệu CAEXPO:Chúng tôi sẽ mời khách hàng toàn cầu thông qua cơ sở dữ liệu CAEXPO với hơn 1.000.000 đơn vị.

2. Đa phương thức cùng thúc đẩy công việc mời gọi khách hàng:Nhiều cơ quan như các Bộ ngành chủ quản thương mại Trung Quốc và các nước ASEAN, 31 hiệp hội doanh nghiệp ASEAN và 11 hiệp hội doanh nghiêp cấp quốc gia Trung Quốc sẽ cùng nhau mời gọi khách hàng Trung Quốc cũng như khách hàng ASEAN.

3. Chương trình giao thương:Sắp sếp Hơn 80 chương trình xúc tiến đầu tư thương mại thu hút khách hàng đến giao thương.

Dịch vụ giá trị gia tăng cho nhà mua sắm

1. Dịch vụ giao thương: khách hàng đăng ký trực tuyến trước ngày 30 tháng 8 năm 2017 có thế được hưởng miễn phí dịch vụ giao thương thương mại và đầu tư, ban thư ký CAEXPO sẽ bố sắp sếp chương trình giao thương cho khách hàng liên quan theo nhu cầu mua sắm hoặc đầu tư của khách hàng.

2. Dịch vụ tư vấn: khách hàng có thể cập nhật thông tin mới nhất về CAEXPO, chính sách thương mại Trung Quốc và ASEAN, cũng như thông tin các lĩnh vực và dịch vụ hiện trường qua trang web chính thức CAEXPO, và các tài khoản CAEXPO tại Wechat, Weibo, Facebook v.v..

3. Mời gọi khách hàng mục tiêu của bạn: ban thư ký có thể mời gọi những khách hàng do nhà triển lãm chỉ định, và cung cấp ưu đãi về khách sạn cho nhà mua.

4. Ưu đãi cho khách hàng: những khách hàng quốc tế được Ban thư ký chấp thuận sẽ được hưởng ưu đãi như khách sạn, được ưu tiên sắp sếp tham gia chương trình giao thương, tặng miễn phí tạp chí CAEXPO.