Thông tin sơ lược về CAEXPO

Cơ quan thường trực

Đề từ của Lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc

Tư liệu ảnh

 

Thủ tục đăng ký

Phương thức đăng ký

Gian hàng & thuê

Quy định của Hải quan Nam Ninh về giám sát hàng nhập khẩu Hội chợ Trung Quốc - ASEAN

 

Thư mời khách mua hàng

Sơ đồ các khu trưng bày gian hàng của CAEXPO

Registration Methods - Phương thức đăng ký